1 Betonelementbyggeri      
     

Forsiden  

     
   
1. GENERELT
   
  Lidt historie 
  Elementbyggeri er variation
  Flexibilitet
  Formbarhed
  Overflader
  Elementbyggeri er kvalitet
  Holdbarhed
  Kontrolleret kvalitet
  Vedligehold
  Komfort
  Bedre indeklima
  Bedre lydisolation
  Stivhed og stabilitet
  Bedre indemiljø
  Elementbyggeri er økonomi
  Konkurrenceevne
  Kort byggetid
  Lav brandrisiko
  God totaløkonomi
   
   
2. EKSEMPLER PÅ BYGGESYSTEMER
   
  Byggesystemernes
delkomponenter
  Boligbyggeri
  Administrationsbyggeri
  Skivebygninger
  Søjle/bjælkebygninger
  Kombinationsbygninger
  Erhvervsbyggeri
  Skivehaller
  Søjle/bjælkehaller
  Kombinationshaller
   
   
3. PLANLÆGNING
   
  Bygherrens samarbejdspartnere
  Rådgivere
  Entreprenøren
  Totalentreprise
  Hovedentreprise
  Fagentreprise/storentreprise
  Planlægningsforløbet
  Byggeprogram
  Dispositionsforslag
  Projektforslag
  Forprojekt
  Hovedprojekt
  Udførelsesplanlægning
  Indhentning af tilbud
  Kontrakt
  Overordnet tidsplan
   
   
4. UDFØRELSESTEKNIK
   
  Elementproduktion
  Fremstillingsprocessen
  Tilrigning af form
  Armeringstildannelse
  Opspænding
  Ilægning af armering og indstøbningsdele
  Støbning
  Hærdestyring
  Afforskalling
  Efterarbejder
  Lagring
  Kvalitetssikring
  Produktionsapparatet
  Intern kontrol
  Ekstern kontrol
  Transport
  Fra fabrik til byggeplads
  Valg af vogntype
  Valg af transportrute
  Læsseplan
  Elementmodtagelse på byggepladsen
  Montagekontrol
  Aflæsning
  Arbejdstilsynets regler
  Montage
  Elementopstilling
  Armeringsarbejde og samlinger
  Fugestøbning
  Understopning
  Vægfuger
  Dækfuger
  Vejrligsforanstaltninger
  Færdigarbejder
     

 

         
           
           
   


 


   BETONELEMENT-FORENINGEN