2 Modulprojektering og betonelementer      
     

Forsiden  

     
   
5. MODULPROJEKTERING
   
5.1 Betonelementprojektet
5.1.1 Projektets bestanddele
5.1.2 Tegningsmaterialets opbygning
5.1.3 Tegningsprincipper
   
5.2 Modulkoordinering
5.2.1 Modulplanlægning af råhuset
5.2.2 Kompletterende dele og modulkoordinering
5.2.3 Installationer
   
6. BETONELEMENTER
   
6.1 Dækelementer
6.1.1 Forspændte huldæk
6.1.2 Ikke-forspændte huldæk
6.1.3 Forskallingsdæk
6.1.4 Ribbeplader
6.1.5 Ribbetagplader
6.1.6 Vaffelplader
6.1.7 Altanplader
   
6.2 Trapper
6.2.1 Ligeløbstrapper
6.2.2 Spindeltrapper
6.2.3 Specialudformninger
   
6.3 Bjælkeelementer
6.3.1 RB-bjælker
6.3.2 IB-bjælker
6.3.3 SIB-bjælker
6.3.4 Konsolbjælker
   
6.4 Søjleelementer
   
6.5 Vægelementer
6.5.1 Indervægelementer
6.5.2 Facadebagvægge
6.5.3 Kælderydervægelementer
6.5.4 Forskallingsvægge
   
6.6 Facadeelementer
6.6.1 Etagehøje facadelementer
6.6.2 Bygningshøje facadeelementer
6.6.3 Vandretliggende facadeelementer
   
6.7 Diverse elementer
6.7.1 Ikke-forspændte bjælker
6.7.2 Søjlefundamenter
6.7.3 Funderingspæle
6.7.4 Fundamentsbjælker
6.7.5 Åse
6.7.6 Badplader
6.7.7 Skaktelementer
6.7.8 Ribbefacader
6.7.9 Murkroner
6.7.10 Sålbænke
6.7.11 Plankeværk og hegnsstolper
6.7.12 Trappetrin
6.7.13 Gylletankelementer
6.7.14 Trafikværn
6.7.15 Brobjælker
6.7.16 Lyskasseelementer
     

 

         
           
           
   


 


   BETONELEMENT-FORENINGEN